Kurz pre používateľov a administrátorov

Na konferencii Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní 2008 vznikla myšlienka zorganizovať kurz používania otvoreného softvéru vo výučbe a na administráciu učební. Predstava je zatiaľ taká, že by šlo o dva päťdenné kurzy po 50 záujemcov. Každý kurz by mal dve nezávislé zamerania - administrátorské - a používateľské a účastník by získal certifikát o absolvovaní. O finančné prostriedky na ich usporiadanie sa budeme uchádzať prostredníctvom grantu zo štrukturálnych fondov.

Touto anketou by sme radi zistili záujem o takýto kurz. V prípade záujmu vás prosíme o uvedenie kontaktnej adresy a o odpoveď na nižšie uvedené otázky. Ak naozaj príde k organizovaniu kurzu, oslovíme vás. Súčasne hľadáme aj záujemcov o vedenie kurzov a prípravu učebných materiálov (bolo by honorované) Anketa bude vyhodnotená koncom apríla 2008. Na základe jej výsledkov sa rozhodneme, či grant podáme a či teda kurz budeme organizovať.

Peter Mráz, Michal Kaukič, Miloš Šrámek