Inštalačná príručka Ubuntu pre správcov siete

Tu môžete nájsť informácie o tom, ako nainštalovať Ubuntu z tzv. Alternate CD. Alternate CD ponúka oproti štandardnému Desktop CD pokročilé možnosti inštalácie Ubuntu.

Inštrukcie o tom, ako používať Desktop CD, sa nachádzajú na stránke Inštalácia operačného systému Ubuntu.

Vzhľadom na to že preklad tohto návodu potrvá určitý čas, počas ktorého sa určite čoraz viac začnú používať počítače so 64 bitovou architektúrou, zameriame sa práve na preklad príručky pre túto architektúru. V prípade, že budete inštalovať Ubuntu pre starší typ architektúry i386, návod môže byť v niečom nepresný.

 

Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 the Debian Installer team

Copyright © 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Canonical Ltd.

 

Podmienky používania

 

Abstrakt

Tento dokument obsahuje inštrukcie na inštaláciu systému Ubuntu 9.04 (s kódovým označením Jaunty Jackalope) pre architektúru IA-64 (ia64). Obsahuje rozsiahlejšie informácie o tom, ako dostať maximum z vašej novej inštalácie Ubuntu.