Internacionalizácia systému

Ako sme už v úvode spomenuli, na to, aby sme mohli písať a čítať slovenský text so všetkým, čo k tomu patrí, operačný systém musí byť internacionalizovaný (v tejto súvislosti sa môžme stretnúť so zaujímavou skratkou [b]i18n[/b] - keďže slovo internationalization je dlhé, skracuje sa na [i]i-18 písmen-n[/i]) Internacionalizácia spočíva najmä v podpore národnej klávesnice a vybavení písmami (fontami) s podporou národnej abecedy a interpunkcie. Základom oboch je však kódovanie jednotlivých národných abecied.