Konferencia "Otvorený softvér vo vede a vzdelávani 2008" (Aplimat'08)

7. februára 2008 sa v rámci konferencie Aplimat 2008 v Bratislave po druhý krát uskutočnila jednodenná konferencia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní. Odznelo na nej celkove 14 príspevkov, ktoré pokrývali široký rozsah tém od budovania terminálových sietí a vyučovania v prvých ročníkoch základných škôl až po témy venované univerzitám a použitiu OSS vo výskume.

Ako organizátori akcie by sme radi poďakovali všetkým účastníkom, či už prezentujúcim alebo poslucháčom. V hľadisku ich tentokrát bolo okolo päťdesiat, čo považujeme za úspech. Rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pri organizovaní konferencie pomohli, bez nich by sa akcia neuskutočnila. V prvom rade Monike Kováčovej a ostatným organizátorom Aplimatu, ktorí nám vytvorili vynikajúce podmienky a odbremenili nás od väčšiny organizaćnej práce, recenzentom za posudky príspevkov, Ladislavovi Ševčovičovi za zostavenie zborníka v profesionálnej kvalite, etkimu a pestrovi za spústu administrátorskej práce na stránke sk.openacademu.eu a za jej nový vzhľad, a napokon, všetkým, ale nielem im, ktorí nám pomohli s propagovaním akcie na svojich stránkach.

Príspevky

Sekcia Otvorený softvér vo vyučovaní a administrácii
Vedúci sekcie:
Ján Buša
MAŘÍK Robert, TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava: POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT (... S PDF)
KORDEK, David: PROGRAM MAXIMA
KOŇAS Petr, SEBERA Václav: TERMINÁLOVÉ ŘEŠENÍ, LINFUN A OPEN SOURCE NA LDF
Sekcia Otvorený softvér vo výskume
Vedúci sekcie: Peter Ballo
FAKTOR Miroslav: MOŽNOSTI VYUŽITIA OPEN SOURCE SOFTVÉRU FREE PASCAL VO VÝUČBE A VÝSKUME NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
SEBERA Václav: O OPEN-SOURCE ŘEŠIČÍCH NA BÁZI MKP
ŠEVČOVIČ Ladislav: SPRACOVANIE DÁT VO FYZIKE OPEN SOURCE PROGRAMOM R
BLAŠKO Rudolf: LaTeX A NEOBVYKLÉ VÝPOČTY V PEVNEJ RÁDOVEJ ČIARKE
Sekcia Univerzitné kurzy a otvorený softvér
Vedúci sekcie:Štefan Peško
KAUKIČ Michal: PYTHON AKO PRVÝ PROGRAMOVACÍ JAZYK NA VŠ
MAJER Tomáš: KURZ KRYPTOGRAFIE S POUŽITÍM OTVORENÉHO SOFTVÉRU
PEŠKO Štefan: SUDOKU HRA ALEBO LOKAČNÁ ÚLOHA?
Sekcia Otvorený softvér na základných a stredných školách
Vedúca sekcie: Anikó Töröková
MRÁZ Peter: TVORBA VIDEOTUTORIÁLOV POMOCOU OTVORENÉHO SOFTVÉRU
NAGY Marek: KVARTETO S TUČNIAKOM: VYUŽITIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA PRI VÝUČBE ČÍSIEL V 1. ROČNÍKU ZŠ
NAGY Marek: ČÍTANIE S TUČNIAKOM: VYUŽITIE REČOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO ROZHRANIA PRI VÝUČBE ČÍTANIA DETÍ NA I. STUPNI ZŠ
TULEJA Slavomír: DYNAMICKÁ GEOMETRIA S PROGRAMOM COMPASS AND RULER (KRUŽIDLO A PRAVÍTKO)


Počas konferencie začala aj diskusia o tom, ako pokračovať. Jedným z návrhov je jej presun do Žiliny, kde by bola lepšie prístupná pre učiteľov zo stredného a východného Slovenska. Druhou otázkou je jej najvhodnejší termín. V prvý júlový týždeň či na jeseň? Ce týždeň či cez víkend? Počkáme na vaše návrhy.

Tešíme sa na stretnutie v Žiline!

Michal Kaukič a Miloš Šrámek