Konferencia "Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach" 2009

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach sa uskutočnila od štvrtka, 2. júla do nedele 5. júla 2009 na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Jedným z podnetov na jej usporiadanie boli dva úspešné ročníky špecializovanej sekcie Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní, ktorú sme organizovali v rámci konferencie Aplimat v r. 2007 a 2008. Ďalším podujatím, ktoré ukázalo záujem hlavne učiteľov a študentov o používanie otvoreného softvéru, bol Víkend s Linuxom v Kremnici v júni 2008.

Cieľom tejto prvej samostatnej konferencie o otvorenom softvéri na Slovensku bolo pokračovať v dobrej tradícii, vytvorenej predchádzajúcimi podujatiami, pričom sme chceli osloviť aj širšiu verejnosť. Hoci podujatie malo v názve "Konferencia", predstavovali sme si ho hlavne ako neformálne a priateľské stretnutie ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér. Podľa reakcií účastníkov sa zdá, že sa nám to snáď aj podarilo. Prezentované príspevky sú dostupné jednotlivo na tejto stránke, alebo v spolu v zborníku.

Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa spolupodieľali na jej organizácii, prispeli svojimi príspevkami, vydržali sledovať program po tri dni až do soboty popoludnia. Ďakujeme aj sponzorom (Slovenská informatická spoločnosť a HP Slovensko), ktorí umožnili účasť na konferencii viacerým účastníkom.

Konferenčné materiály boli účastníkom rozdané na DVD, ktoré si je možné aj stiahnuť.

 

Program a príspevky

Štvrtok, 2. júl 2009

Oficiálny začiatok konferencie - príhovor dekana FRI ŽU

Miloš Šrámek: Slobodný a otvorený softvér na školách + predstavenie konferenčného DVD [prezentácia] [abstrakt]

Slavko Fedorik: Didaktický nástroj iTalc pre správu učebne [prezentácia] [abstrakt]

Peter Mráz: Drupal - tvorba školskej stránky v redakčnom systéme [videonávody]

Ján Janech: UML/DSM nástroj UML.FRI [prezentácia] [príspevok]

Tomáš Bača: Pluginy pre UML.FRI [prezentácia] [príspevok]

Karol Grondžák, Martin Gmuca: Off–line editor testovacích otázok pre LMS Moodle [príspevok]

P. a M. Mrázovci, Beata Hanulová: Úvod k videotutoriálom pre Gimp, Gimp v škole [videonavody]

Pavol Lajčiak: Spracovanie zvuku v systéme GNU/Linux [abstrakt]

Peter Strážovec: Migrácia na open source nástroje vo vývoji komerčných produktov [abstrakt]

Tomasz Kanik: Otvorený systém pre meranie času pretekárov, námety na OSS HW/SW riešenia pre školy

Ján Karabáš, Jozef Siláči, Ondrej Šuch: Web2py Framework na tvorbu webovských aplikácií [príspevok]

Peter Štrba: Od Gimpu k Inkscape. Wings3D a iné [ukážky žiackych prác]

Piatok, 3. júl 2009 80

Juraj Bednár: Open-source VoIP (Asterisk)

Marcel Telka: Preklad GNOME do slovenčiny [prezentácia] [abstrakt]

Slavomír Tuleja: Vyučovanie fyziky na gymnáziu s využitím vzdelávacej stratégie Just-in-Time Teaching [prezentácia] [príspevok]

Milan Moravčík: Python a PyGame – tutorial [príspevok]

Ján Gunčaga: Softvér GeoGebra a projekt STOČ na PF KU v Ružomberku [prezenácia] [abstrakt]

Pavel Kříž, Václav Sebera: Terminálové řešení v univerzitním prostředí [príspevok]

Michal Kaukič: NX Nomachine (vzdialený desktop) [video] [abstrakt]

Peter Fodrek: Využitie/zneužitie subversion v pedagogike na sledovanie priebežnej prípravy počas semestra a pri hodnotení [príspevok]

Michal Páleník: OpenStreetMap – slobodná wiki mapa sveta [prezentácia] [príspevok]

Dominik Kubík: Prehľad a využitie OS GIS a slobodných priestorových dát [abstrakt]

Juraj Michálek: Maptiler – mapy hrou [prezentácia] [abstrakt]

Marcel Telka: OpenSolaris - stručný úvod a porovnanie s Linuxom [prezentácia] [abstrakt]

Radek Vokál: Red Hat a Fedora – novinky, vývoj [abstrakt]

Peter Fodrek: Bugzilla pri vývoji softvéru [príspevok]

Slavko Fedorik, Miloš Šrámek: Terminálová učebňa, predvedenie [prezentácia] [abstrakt]

Sobota, 4. júl 2009

2049: Open source, předvoj nové společnosti [príspevok]

František Zachoval: Open source skrze mikrospolečnosti [príspevok]

Karol Skočík: Lisp, knižnice, OSS komunita [prezentácia]

Slavomír Tuleja: Použitie systému dynamickej geometrie C.a.R. [príspevok]

Robert Mařík: Mathematical Assistant on Web – skládanka ze svobodných matematických programů [príspevok]

Blanka Kozáková: LMS Moodle jako nástroj pro vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji [príspevok]

Štefan Peško: Najlacnejšie úplné párenie vo všeobecných grafoch s použitím OSS nástroja GLPK [príspevok]

Miloš Šrámek: VTK – vizualizačný nástroj s otvoreným kódom [príspevok]

Michal Kaukič: Sage a Pylab na školách [abstrakt]

Lukáš Blaho: Interaktívna tabuľa pomocou Wiimote [prezentácia] [abstrakt]

Michal Kaukič: Virtuálne počítače pomocou KVM [prezentácia] [abstrakt]

Stanislav Hoferek: Greenie – Ubuntu spod Tatier [prezentácia]