Konferencia "Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach" 2010

Konferencia Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, ktorú zorganizovala Spoločnosť pre otvorené informačné technológie,  sa uskutočnila od štvrtka, 1. júla do nedele 4. júla 2010 v novom areáli Žilinskej univerzity. Išlo o pokračovanie v sérii konferencií, ktoré začali ako špecializovaná sekcia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní v rámci konferencie Aplimat  v r. 20072008 a pokračovali Víkendom s Linuxom v Kremnici v júni 2008 a prvou samostatnou konferenciou o otvorenom softvéri na Slovensku Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach 2009.

Na konferencii odznelo celkove 44 príspevkov, pričom prednášky prebiehali v dvoch sekciách. Jedna bola zameraná najmä na príspevky všeobecnejšieho charakteru a druhá skôr na technicky náročnejšie príspevky súvisiace s využitím otvoreného softvéru vo vede a výskume. Novinkou konferencie boli tri pozvané prednášky, ktoré predniesli významné osobnosti českej open source scény – Vlastimil Ott, Jiří Rybička a Petr Kovář a sponzorská prednáška spoločnosti Winstrom, ktorá na slovenský trh prichádza s platformovo nezávislým účtovníckym systémom FlexiBee. Z ďalších prednášok by sme chceli spomenúť celú sériu, ktorou prispeli vývojári spoločností Red Hat a Novell (veľká časť vývoja oboch firiem sa robí v Brne a Prahe) alebo ucelené poobedie venované použitiu otvoreného softvéru v geoinformatických aplikáciách.

Súčasťou konferencie bolo aj odovzdávanie Ceny SOIT a Liberixu za študentskú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok po prednáškach. Po odovzdaní ceny sme v rozdávaní pokračovali aj ďalej - zástupcovia Red Hatu a Novellu priniesli rôzne propagačné materiály (tričká, šálky a podobne), ktoré dostali vylosovaní výhercovia. Losovali sme pomocou programu OpenOffice Calc, konkrétne pomocou funkcie RANDBETWEEN(1;109), kde ćíslo 109 predstavovalo počet zaregistrovaných účastníkov.

Cieľom konferencie bolo pokračovať v dobrej tradícii, vytvorenej predchádzajúcimi podujatiami, pričom sme chceli osloviť aj širšiu verejnosť. Našou snahou bolo zorganizovať neformálne a priateľské stretnutie ľudí, ktorých spája záujem o otvorený softvér. Podľa reakcií účastníkov sa zdá, že sa nám to podarilo. Prezentované príspevky sú dostupné jednotlivo na tejto stránke, alebo v spolu v zborníku.

Organizačný výbor ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na organizácii konferencie, prispeli svojimi príspevkami a vydržali sledovať program po tri dni až do soboty popoludnia. Ďakujeme aj sponzorom, vďaka ktorým sa mohli uskutočniť pozvané prednášky, ktorí umožnili účasť na konferencii viacerým účastníkom, poskytli priestory na konferenciu a pomohli pri propagácii a ďalšom.

 

 

Sponzori konferencie

SISp LogoHP LogoRed Hat LogoLogo ZU

SISp Logo

U Marecka Logo

Flexibee Logo

Liberix Logo

Konferenčné príspevky

Konferenčné materiály boli účastníkom rozdané na DVD, ktoré si je možné aj stiahnuť.

Štvrtok, 1. júla 2010

V. Ott: Open source software ve školství - zkušenosti a potenciál (pozvaná prednáška) [Príspevok] [Prezentácia]

J. Rybička: Publikace v Open source kvalitně a efektívně (pozvaná prednáška) [Príspevok] [Prezentácia]

S. Fedorik: Terminálová sieť po roku [Príspevok] [Prezentácia]

M. Páleník, T. Jamečný: Predstavenie projektu freemap.sk a jeho služieb [Príspevok] [Prezentácia]

P. Štrba: Programovací jazyk SCRATCH [Abstrakt] [Prezentácia]

I. Kolesár: 3D v technológii Flash pomocou open source knižníc [Príspevok] [Prezentácia]

P. Lajčiak: Využite FOSS pri programovaní mikrokontrolérov Atmel [Príspevok]

K. Grondžák: Open source nástroje pre tvorbu paralelných a distribuovaných aplikácií [Príspevok] [Prezentácia]

P. Talandová: Grafický software ve výuce a pro výuku [Príspevok] [Prezentácia]

P. Pisarčík: Kerberos V – analýza a konfigurácia [Príspevok] [Prezentácia]

P. Stříž: Od nul a občasných jedniček ke generovaným knihám fontíků a kandžíků [Príspevok] [Prezentácia]

 

Piatok, 2. júla 2010

M. Hrušecký: openSUSE 11.3 [Abstrakt], [Prezentácia]

R. Vokál: Fedora 13, Red Hat Enterprise Linux 6, Red Hat Czech [Abstrakt]

P. Stříž: Jak jsem se skamarádil s TeXovým balíčkem animate [Príspevok] [Prezentácia]

M. Kevický: OpenWRT – premeniť WiFi router na raketoplán? [Abstrakt], [Prezentácia]

L. Tinkl: KDE [Abstrakt] [Prezentácia]

P. Ferschmann: Winstrom FlexiBee – ekonomický a účetní systém (sponzorská prednáška) [Abstrakt] [Prezentácia]

M. Žarnay: Použitie myšlienkovej mapy na záznam informácií [Príspevok] [Prezentácia]

P. Fodrek, M. Foltin, M. Blaho: Plánované zmeny vo výučbe Unix-u [Príspevok] [Prezentácia]

D. Kreheľ: Linuxová distribúcia Slackware [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Fojtik: Cloud Computing – Deltacloud [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Sáreník: Výpočtové siete [Abstrakt], [Prezentácia]

P. Rusnák: openSUSE Build Service [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Hrušecký: SUSE Studio [Abstrakt] [Prezentácia] [Video]

L. Jelínek: OSS ve zdravotnictví [Abstrakt] [Prezentácia]

J. Bednár: Processing.org: Programovanie a digitálne umenie, Arduino [Abstrakt], [Prezentácia]

P. Lupták: Nové trendy zraniteľností vo verejne nasadzovaných technológiách [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Růžička: Virtualizované prostředí ve výuce GIS [Abstrakt] [Prezentácia]

J. Hofierka: Aplikácie geopriestorového softvéru s otvoreným kódom vo vzdelávaní a výskume [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Růžička: Pokrytí funkcí GIS s využitím Open Source nástrojů [Abstrakt], [Prezentácia]

E. Orlitová: Praktické využití FOSS4G projektů pro monitorování území pomocí družicových dat [Abstrakt], [Prezentácia]

D. Cibulka: Open source softvér v infraštruktúre pre priestorové informácie [Abstrakt], [Prezentácia]

M. Ofúkaný: Otvorený prístup ku geoinformačnému obsahu na spravodajskom portáli slovenskej a českej geokomunity [Abstrakt]

 

Sobota, 3. júla 2010

P. Kovář: Jak se lokalizuje svobodný a otevřený software (pozvaná prednáška) [Prezentácia]

M. Šrámek: On-line lokalizácia softvéru pomocou nástroja Pootle [Abstrakt] [Prezentácia, výsledky ankety]

L. Lehotský: Pravidlá na kontrolu slovenskej gramatiky pre program LanguageTool [Abstrakt] [Prezentácia]

M. Turek: Navrhování řízení světelných křižovatek Petriho sítěmi [Príspevok]

R. Turek: Koordinace linek MHD s využitím Petriho sítí [Príspevok]

T. Kanik: Web-based application for a construction cost prediction [Príspevok]

T. Ladovský: Implementácia heuristiky pre tvorbu rozvrhu služieb vodičov autobusov pomocou pyFuzzy [Príspevok]

K. Mužíková: Využití matematického programu Sage v analýze redistribučních systémů [Príspevok]

T. Kanik: Agent-Based Model development with Repast Simphony [Abstrakt], [Prezentácia]

J. Boháčik: Weka ako nástroj pre klasifikačné úlohy [Príspevok]

R. Blaško: LaTeX nie je farba na maľovanie [Príspevok]

M. Murín: Tvorba šablón v LaTeXu [Príspevok]

 

Nedeľa, 4. júla 2010

Výlet krátky a ľahký na Lietavský hrad