Konzola a príkazový riadok

Aj keď sa môže zdať, že ovládanie počítača pomocou textových príkazov na príkazovom riadku je pomalé a ťažkopádne, skúsenejší používatelia ho častokrát preferujú - práve pre rýchlejšie ovládanie a väčšiu flexibility.

Je však pravdou, že najskôr sa treba veľa naučiť. Možno pri tom pomôže manuál, ktorý vypracovali traja študenti na FMFI UK ako ročníkový projekt.