LaTeX

LATEX je typografický systém, ktorý je vhodný na tvorbu vedeckých a matematických dokumentov vysokej typografickej kvality. Je tiež vhodný na prípravu všetkých druhov iných dokumentov, od jednoduchých listov až po celé knihy. LATEX používa TEX ako formátovací jazyk.

Príručka k typografickému systému LaTeX.