Lokalizácia pracovnej plochy a aplikácií

Linux nie je homogénne prostredie, jednou z jeho čŕt je, že v ňom paralelne existuje viacero systémov a programov, ktoré majú podobný účel. Je to dôsledok slobody, ktorú majú vývojári pri svojej práci. My používatelia z toho máme prospech - môžme si vybrať to, čo nám viac vyhovuje. Jednotlivé podsystémy (prostredia KDE, Gnome) či väčšie programy (OpenOffice.org, Mozilla, LaTeX) preto aj majú svoj vlastný mechanizmus, ako sa robia ich preklady. Radi by sme ich tu predstavili. (Zatiaľ sú jednotlivé časti prázdne a možno iné celkom chýbajú. Hľadajú sa dobrovoľníci, ktorí by ich napísal.)