Nastavenie a predvoľby programu Scribus

Nastavenie je najdôležitejšou vecou pri práci s programom Scribus. Nastavenie umožňuje veľkú pružnosť pri vytváraní dokumentov a pri správaní programu. Ak sme doteraz nepracovali so žiadnym DTP programom, zistíme že niektoré termíny sú nám úplne cudzie, našťastie je tu viacjazyčný slovník pojmov ktorý nájdeme na adrese http://wiki.scribus.net. Na týchto stránkach okrem spomínaného slovníka môžeme nájsť aj jednotlivé časti dokumentácie a to aj v českom jazyku.

Kde sa nachádzajú súbory s predvoľbami ?

Scribus ukladá všetky nastavenia do súborov v skrytom priečinku .scribus. Umiestnenie tohto priečinka je nasledovné:

  • Linux: /home/meno_pouzivatela//.scribus
  • Windows: C:\Documents and Settings\meno_pouzivatela\.scribus

V priečinku sa nachádzajú súbory .scribus13.rc, scribusfont.rc a prefs13.xml. Tieto súbory sú uložené v XML formáte takže pokojne môžeme preskúmať ich obsah pomocou textového editora. Ak si nainštalujeme rozšírenie scripter, bude v priečinku aj súbor scripter.rc, ktorý obsahuje najčastejšie používané skripty. Priečinok môže obsahovať aj niekoľko ďalších podpriečinkov. Ak máme problém so spustením programu Sribus vinou nesprávneho nastavenia, môžeme premenovať (nie zmazať) tento priečinok a Scribus sa spustí s predvolenými nastaveniami.  V prípade potreby môžeme premenovanému priečinku vrátiť pôvodné meno a získame opäť pôvodné nastavenia.

Môžeme zmeniť iba nastavenia, ktoré sa vzťahujú na dokument, v takom prípade budeme mať pri otvorení iného dokumentu opäť pôvodné nastavenia, alebo nastavenia môžeme zmeniť pre celú aplikáciu, a v takom prípade sa to prejaví na všetkých dokumentoch.

V paneloch ktoré si popíšeme nižšie, môžeme zmeniť mnoho nastavení programu Scribus, z ktorých mnoho sa dá neskôr pri práci s dokumentom zmeniť prostredníctvom hornej ponuky alebo prostredníctvom kontextovej ponuky, ktorú vyvoláme kliknutím na objekt pravým tlačidlom myši.

Karta Všeobecné

Na karte Všeobecné môžeme okrej jazyka zmeniť aj tému vzhľadu. Ak spúšťame Scribus v Linuxe, bude pole Téma obsahovať témy ako napríklad Liquid a ďalšie témy pridané ako rozšírenia prostredia KDE. Scribus dokáže použiť KDE témy a dekorácie okien ak používame KDE. Ak nepoužívame prostredie KDE, vzhľad programov vytvorených pomocou Qt sa da nastaviť jednotlivo ak zadáme do príkazového riadka príkaz qtconfig. Jednoducho otvoríme terminál a napíšeme qtconfig. Konfiguráciu panelov pomocou nastroja Qtconfig je veľmi jednoduchá a netreba ju vysvetľovať. Odporúčame zmeniť veľkosť písma aspoň na 12 bodov, pretože niektoré ponuky sa môžu zle čítať. .

V prostredí Windows nie je potrebné meniť nastavenia témy, pretože Scribus prevezme nastavenia z operačného systému. Avšak zmenou na tému Platinum alebo inú môžeme záskať príjemnejší vzhľad.

Scribus nastavenia všeobecné

 

Nastavenia myši

Ak máte myš s kolieskom, jednou z jeho spôsobov využitia je posúvanie dokumentu. Pomocou nastavenia Krok kolieska si môžeme nastaviť o koľko sa dokument posunie pri jednom pootočení. 

Cesty

Toto sú cesty, ktoré hovoria, kam sa budú ukladať naše dokumenty, farebné profily ICC a skripty jazyka Python. Môžeme ich zmeniť jednoduchým kliknutím na tlačidlo Zmeniť a vybraním príslušného umiestnenia. Poznámka: skryté priečinky sa v dialógovom okne nezobrazujú, ale môžme ich zobraziť ak pravým tlačidlom myši klikneme na voľné meisto v poli s priečinkami a v kontextovej ponuke vyberieme možnosť "Zobraziť skryté priečinky".

Dokument

Tento panel nastavuje predvolenú veľkosť strany, okraje a možnosti automatického ukladania dokumentu. Ak zapneme Automatické ukladanie, Scribus bude pravidelne dokument ukladať do súboru s príponou .sla.bak. Pole "Predvolené rozloženia" umožňuje vybrať niektoré zo štandardných nastavení okrajov, podľa toho či vytvárate knihu, časopis, alebo iný typ dokumentu. Môžete tiež zvoliť či chcete začať ľavou alebo pravou stranou viazania knihy.

Scribus nastavenia dokument

Vodítka

Tento panel umožňuje nastaviť predvolené vzdialenosti a farby vodiacich čiar, ale aj prichytávanie. Základná čiara je vodorovná vodiaca čiara, ktorá prinúti text vo viacerých stĺpcoch aby bol vodorovne zarovnaný. Nastavenie vzdialeností medzi základnými čiarami predstavuje štýl odseku. Mriežka zakladných čiar predstavuje pomocnú mriežku, ktorá prechádza cez viacero stĺpcov textu, a ktorá sa nebude tlačiť. Posun základných čiar je vzdialenosť najvrchnejšej čiary od horného okraja strany.

Scribus základné čiary

Scribus nastavenia vodítka

Typografia

Tu môžeme zmeniť možnosti pre typografické funkcie vrátane dolného a horného indexu, automatického rozmiestňovania a prispôsobenia veľkosti malých písmen. Posunutie: predstavuje posunutie alebo vzdialenosť nad alebo pod normálny text.

Scribus nastavenia typografia

Nástroje

Na karte Nástroje môžeme zmeniť predvolené správanie častopoužívaných funkcií a nástrojov: font, veľkosť a farba, nastavenia pre textový rám, rám s obrázkom a nastaviť správanie lupy. Väčšina týchto nastavení sa dá zmeniť aj keď priamo pri vytváraní dokumentu klikneme na objekt pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberieme Vlastnosti.Tieto nastavenia sa dajú zmeniť aj v dialógu Nastavenie dokumentu.

Scribus nastavenia nástroje

Nastavenie mnohouholníka

Pomocou tohto nástroja môžeme vytvárať hviezdy, trojuholníky, či konvexné mnohouholníky. Nastavenie nástroja je intuitívne, preto ho nebudeme bližšie opisovať. V týchto útvaroch môžeme tiež nastaviť prechod farieb.

Delenie slov

Delenie slov je detailne rozobrané na stránke: Hyphenation in Scribus.

Písma

Správny výber a nainštalovanie fontov je najdôležitejšou vecou pri konfigurácii Scribusuconfiguration items with Scribus and an extensive set of notes is here: Fonts and Scribus. If there is one part of the documentation you really must read, it is this one.

Správa farieb

Tento dialóg obsahuje nesprávne nastavenie sRGB pre monitor. Farebným profilom sa venujeme v samostatných častiach tejto dokumentácie Color Management under Scribus a Creating a Monitor Profile with Littlecms. Používatelia operačných systémov MacOSX a Windows môžu použiť komerčné nástroje akými sú napríklad Monaco's Color Tools, Eye-One, Adobe Gamma a Scribus ich vie použiť spolu s ďalšími farebne zameranými aplikáciami. Používatelia systému MacOSX môžu boužiť ktorýkoľvek iný profil, ktorý je dostupný pre Color Sync. Scribus automaticky vyhľadá farebné profily nainštalované v systéme.

Scribus nastavenia farby

Poznámka: Predoľby PDF/X-3 sa zablokujú ak nie je povolená správa farieb. Ak chceme používať PDF/X-3, musíme správu farieb zapnúť.

PDF Export

Viac informácií o možnostiach PDF sa nachádza v častiach PDF Export Options a PDF/X-3 and Scribus. Tento dialóg má tiež dostatočne zrozumiteľné bublinové popisky.

Scribus nastavenia pdf

Atribúty položiek dokumentu

Táto nová funkcionalita je popísaná na stránke: http://wiki.scribus.net/index.php/Creating_a_Table_of_Contents

Klávesové skratky

Scribus nastavenia klavesové skratky

Scribus poskytuje flexibilne upraviteľné klávesové skratky. Tieto sa dajú vyexportovať do XML súboru, ktorý sa dá preniesť na iný počítač. Predvolená koncovka tohto súboru je .ksxml. Je to súbor používajúci znakovú sadu unicode, preto nebude problém súbor preniesť aj na iný operačný systém.

Scrapbook

With scrapbooks, you can right button drag and drop frequently used items, including pictures, images and text files for quick placement. Scrapbooks can be saved with a file or independently of a document, as a separate scrapbook which can be loaded use with many different Documents. Separate scrapbooks are kept with a .scs designation. This panel sets the defaults for the thumbnail size in the scrapbook palette and if scrapbooks should be saved automatically when changed.

Zobrazenie

Na tomto panely môžeme nastaviť farbu okrajov, zobrazenie rámov, pozadia strany a nastaviť aby bola netlačiteľná oblasť farebne odlíšená. You can also enable page side by side or also known in DTP lingo as "reader spreads". The Adjust Display Size enables you to adjust the screen sizing in order that 1 inch on the screen actually measures 1 inch. Just take an accurate ruler and place it on the screen and adjust the slider until it matches your ruler

Global Color Management Preferences for Scribus

External Tools

This panel enables you to change the default settings for the location of Ghostscript and your preferred image editing tool. If you have installed Ghostscript on Windows before installing Scribus, it is usually automatically detected.If you receive an error message on Windows indicating EPS files cannot be used. This is where the settings can be changed to allow Scribus to find the correct location of Ghostscript.

On Linux:

External Tools Settings

In the example above, a parallel build of Ghostscript 8.53 has been installed in /usr/local/bin/ for better results with EPS,PS and PDF importing, as well as speedier print-previews. Linux and Unix users should see the hints in Advanced Ghostscript.

You can use any available image editor including cinepaint, krita and even Photoshop with wine. With Crossover, you would use (with quotes) in the dialog something like this :

"/opt/cxoffice/bin/wine" --workdir "C://Adobe" --check --cx-app "C:////Adobe////Photoshp.exe"

You can copy the exact settings from the desktop shortcut from the menu editor in KDE.

One other important note, when using the GIMP as your image editor, you must close GIMP completely before, control will return to Scribus. The workaround for this is to use gimp-remote

On MacOSX

Depending on the language settings, the Preferences menu entry appears under Edit->Preferences or under Scribus->Preferences. If both entries are present, the one under Scribus->Preferences will not work. This is a limitation in the Qt3 libraries.

External Tools Settings

Above are the recommended settings, provided you are using GIMP and/or if you have installed the Ghostscript.framework from http://aqua.scribus.net.

On Windows:

Note the correct .exe name for Ghostscript is gswin32c.exe, not gswin32.exe.

External Tools Settings

To use GIMP as your image editor on Windows , you must close GIMP completely before control will return to Scribus. The workaround for this is to use c:\path to\gimp-remote.exe gimp-2.2.exe as shown instead.
The default on windows is:
C:/Program Files/GIMP-2.0/bin/gimp-win-remote.exe gimp-2.2.exe This will then either start a new instance of gimp or use the currently running version of gimp.

Miscellaneous

  • Clip to Page Margins - This option prevents any object which in not within the page margins from either printing or being exported to PDF. The content of an object within the margins will still print or export.
  • Under Color Removal - This option changes the way grays are composed when printing. This is most often used with newsprint or other low gamut media.
  • Always ask before replacing fonts - This option will prompt you to choose replacement fonts when they are missing from your system when a document uses them in a layout.
  • Preview of current style when editing paragraph styles, is an option to have a preview of your paragraph including the font used, font size and alignment using Lorem Ipsum (dummy) text.
  • Show Startup Dialog - If you disabled the startup dialog, you can re-enable this here.
  • Lorem Ipsum - Lorem Ipsum is actually Latin text of a famous speech by Cicero, which has been used in page layout for a long time. This allows a designer to make a layout with dummy text which few people can actually read and moreover it uses most of the Roman alphabet. When inserting sample text into a text frame, you can choose the language and number of paragraphs. This option enforces the same settings for all documents.

Plugins

This panel controls the loading and displays the type of plugins available to Scribus. Normally, you should not need to touch this panel.

Short Words

Short Words is a plug-in to assist adding non breaking spaces to short words like Jr. measurements like km Details on configuration and use are here: Short Words in Scribus.

Scripter

Scripter Extensions are special scripter module or scripts which are loaded at startup to modify the abilities of the python scripter plug-in within Scribus. Details are here: Scripter Extensions Howto. The console tab is for choosing syntax highlighting colors within the scripter console.