O kancelárskom balíku OpenOffice.org

OpenOffice.org (OOo) je plnohodnotný kancelársky balík, ktorý je možné prevádzkovať na všetkých hlavných operačných systémoch a platformách. Čo je dôležité, je zadarmo a podporuje formáty mnohých iných kancelárskych balíkov.

Ako si OOo nainštalovať

Súčasti OOo

OOo je sada aplikácií na tvorbu dokumentov textových dokumentov, tabuliek, grafov, DTP, úpravu obrázkov a podobne. Jedná sa o plnohodnotné aplikácie, úspešne konkurujúce kancelárskemu balíku MS Office. Obsahuje:

Writer
textový procesor (*.odt)
Calc tabuľkový procesor (*.ods)
Impress program na tvorbu prezentácií (*.odp)
Base program na prácu s databázami (*.odb)
Draw kresliaci nástroj Draw (*.odg)
Math program na spracovanie matematických vzorcov a operácií

 

Preklady a hlásenie chýb

Podobne ako samotný OOo, aj jeho preklad do slovenčiny je robený dobrovoľníkmi. Ak nádete chybu a chcete pomôcť pri jej odstránení, oznámte ju, a to buď na stránku Issuezilla, alebo (čo je jednoduchšie), pošlite oznam priamo prekladateľom na ich mailing list.

Chyba v slovenskom preklade (menu, dialógy a pod.)

V prípade, že nájdete chybu v slovenskom preklade niektorej z položiek menu alebo v niektorých ďalších textoch, je vždy nejlepšie uložiť snímok obrazovky a priložiť ho k oznamovanej chybe. OpenOffice.org je veľmi rozsiahly program a je možné, že sa uvedený reťazec vyskytuje na viac miestach. Preto je veľmi dôležité vidieť, kde presne sa problém nachádza.

Chyba v preklade pomocníka (pomocník samotný, rozšírené tipy)

Veľmi podobne je na tom aj pomocník. Samotný text pomocníka obsahuje neuveriteľné množstvo textu. Ak nájdete chybu na niektorej stránke pomocníka, bude najlepšie, ak si znova uložíte snímok obrazovky a priložíte ho k oznamovanej chybe. Pokiaľ naviac uvediete aj komponent pomocníka (Basic, Calc, Draw, Impress, Writer a pod.), uľahčíte nám opravu tejto chyby.

Stránky o OOo

 

Online návody a príručky

Knihy o OOo