O Linuxe

Na našej stránke chceme okrem iného ukázať, ako s minimálnymi nákladmi vybudovať učebňu používajúcu Linux namiesto Windows, aké programy pre vyučovanie Linux poskytuje, a navyše, chceme Vám poskytnúť aj nevyhnutné učebné materiály a pomôcky. Vieme, Windows dnes používajú takmer všetci. Má teda vôbec význam používať v škole niečo iné? Nebudú sa žiaci učiť niečo nepotrebné? Sme presvedčení, že nie. Vyučovanie informatiky podľa nás nie je kurz používateľov nejakého konkrétneho programu, jeho cieľom je získanie všeobecnej počítačovej gramotnosti a základných zručností. A tie sú univerzálne, nie sú nijako špecificky viazané na Windows, Mac, Linux či nejaký iný systém. Sme presvedčení, že školy nemajú organizovať (a platiť) takéto kurzy. Komerčné programy majú byť doménou firiem. Ak vedenie firmy usúdi, že jej zamestnanci potrebujú pre svoju prácu povedzme Excel, tak nech si ho zakúpi a zaplatí školenie svojich zamestnancov. Prečo by ho mali na takéto školenia kupovať školy? Ich úlohou je pripraviť svojich absolventov tak, aby sa rýchlo a efektívne na takomto kurze s Excelom naučili pracovať. Na to však samotný Excel netreba, tieto zručnosti možno získať aj pomocou iných programov, ktoré sú rovnako dobré, a navyše sú prístupné zdarma.