Obnova Linuxu zo zálohy

V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim popísať postup, ako rýchlo obnoviť na počítači Linux zo zálohy. Na škole kde učím, máme okrem majoritného operačného systému nainštalovaný aj operačný systém Debian GNU/Linux Testing. Postup bude preto zameraný na operačný systém Debian GNU/Linux.

 

Obnovenie Linuxu zo zálohy, môžete urobiť v dvoch prípadoch:

 1. Ak dôjde k totálnemu poškodeniu nainštalovaného Linuxu.
 2. Ak na školu kúpite nové počítače a chcete urobiť rýchlu inštaláciu, bez nutnosti inštalovať a nastavovať Linux úplne od začiatku.


Čo budete potrebovať:

 1. LiveCD SystemRescueCD;
 2. Inštalačné CD s distribúciou Debian GNU/Linux Testing
 3. server s podporou nfs;
 4. funkčnú počítačovú sieť;
 5. funkčný počítač s vyladenou inštaláciu Linuxu.

1. LiveCD SystemRescueCD

ISO obraz si môžete stiahnúť z adresy http://www.sysresccd.org/Download (178MB) a potom napáliť vo vašom obľúbenom programe napr. K3b.

2. Inštalačné CD s distribúciou Debian GNU/Linux Testing

ISO obraz inštalačného CD si môžete stiahnúť tu (142MB).

3. Funkčná počítačova sieť

Predpokladám, že počítačovú sieť máte funkčnú, vhodná je 100Mb/s.

4. Server s podporou nfs

 • na školský server bude potrebné nainštalovať podporu pre nfs.

# apt-get install nfs-common nfs-kernel-server

 • na serveri vytvorte adresár, kde budete mať uložené zálohy

# mkdir /home/peter/zaloha

 • upravte /etc/exports tak, aby ste akceptovali všetky počítače zo siete s IP adresou 192.168.0.*

/home/peter/zaloha 192.168.0.*(rw,sync)

 • vyexportujeme adresár

# exportfs -ra

 • spustenie a zastavenie démona nfs

# /etc/init.d/nfs-common start|stop

4. Funkčný počítač s vyladenou inštaláciu Linuxu

V tomto kroku by ste mali vytvoriť zálohy partícií / a /home, ktoré máte na funkčnom počítači s nainštalovaným Linuxom.

Na vytvorenie perfektne vyladenej inštalácie Debiana som použil virtuálny počítač Virtualbox. Vo virtálnom počítači som vytvoril pevný disk o veľkosti asi 8GB, pričom 6GB som vyčlenil pre root partíciu, 2GB pre domovskú partíciu /home a 256MB som vyčlenil pre swap.

Druhý spôsob je vyladiť si v učebni jeden počítač s nainštalovaným Linuxom a ten potom použiť na obnovu.


Základne časti máte pripravené, ako postupovať ďalej?

Vytvorenie záloh

 • na počítači s vyladeným Linuxom nabootujte SystemRescueCD, stlačte klávesu ENTER, vyberte rozloženie klávesnice a počkajte, kým sa neprihlási kozola tak, ako vidíte na obrázku.
SystemRescueCD
 • potom zadajte príkaz dhclient, aby vám dhcp server pridelil adresu
 • vytvorte adresár mkdir /mnt/nfs
 • primontujte zložku na serveri, kde budete ukladať vytvorené zálohy

mount -t nfs 192.168.0.180:/home/peter/zaloha /mnt/nfs

 • IP adresa 192.168.0.180 je adresa servera, kde beží nfs démon
Vzdialený adresár máte pripojený, teraz urobíte zálohy jednotlivých partícií / a /home.
 • v konzole zadajte príkaz partimage, ktorým spustíte nástroj na zálohovanie a obnovu partícií, ako vidíte na obrázku
 • na obrázku vidíte len 3 partície, v skutočnosti ich tam bude viac, ak máte aj iný operačný systém

Záloha partície / (hda1)

 • výber partície na zálohovanie (hda1)
 • miesto, kde sa vytvorí záloha a pomenovanie zálohy /mnt/nfs/root6g
 • klávesa F5 - pokračovanie

Výber partície

 • výber kompresie

Kompresia

 • popísanie zálohy

Popis zálohy

 • súhrné informácie o zálohe, všimnite si veľkosť zálohy, 3GB sa odzálohujú do súboru o veľkosti 750MB

Informácia o zálohe

 • výtváranie zálohy, počkajte, kým sa nevytvorí záloha partície

Vytváranie zálohy

 • informácia o úspešnom vytvorení zálohy

Záverečné informácie

Záloha partície /home (hda2)

 • tak ako ste odzálohovali / (hda1) root partíciu, odzálohujte aj /home (hda2)
Kedže zálohu partícií ste vytvorili na serveri, možete pristupiť k jej obnove.

Obnova partície

Obnovenie partície je presne opačný postup ako pri zálohovaní.
Na počitači, na ktorom chcete obnoviť Linux:

 • nabootujte LiveCD SystemRescueCD;
 • zadajte príkaz dhclient;
 • vytvorte adresár mkdir /mnt/nfs;
 • pripojte adresár s vytvorenými zálohami mount -t nfs 192.168.0.180:/home/peter/zaloha /mnt/nfs;
 • ak neviete, prípadne nemáte rozdelený pevný disk, spustite prikaz startx a potom si vyberte gparted, pevny disk rozdeľte na /, /home a swap, pozor! veľkosť partícií musí byť taká veľká ako je veľkosť zálohovaných partícií alebo väčšia;
 • tu nájdete ukážku gparted.
 • spustite partimge;
 • vyberte partíciu, ktorú chcete obnoviť;
 • zadajte cestu a názov k zálohovanej partícií /mnt/nfs/root6g.000;
 • vyberte voľbu Restore partion from an image file, stlačte klávesu F5 pokračujte ďalej.

Po úspešnom obnovení partícií ostáva obnoviť, prípadne nainštalovať GRUB. Mne sa osvedčil spôsob s použitím inštalačného CD Debianu v tzv. rescue mode. Určite existuje aj iný spôsob ako obnoviť GRUB, ale mne sa tento osvedčil a hlavne funguje.

Po obnovení GRUBU reštartujeme počítač a môžete sa tešiť, ako rýchlo sa vám podarilo nainštalovať (obnoviť) počítač s Linuxom.

Ak vás tento postup zaujal, prípadne v ňom nájdete chyby, kľudne ho opravte, prípadne vylepšite, budem len rád.