Otvorený softvér na školách v zahraničí

Učitelia všade hľadajú nové metódy a nové prostriedky na vyučovanie. V niektorých krajinách ich v tom dokonca podporuje aj ich vláda. Tu uvádzame príklady, ako sa zavádza Linux a otvorený softvér do škôl v zahraničí. Ak poznáte ďalšie, pridajte ich.

S používaní otvoreného softvéru na školách súvisí aj otázka jeho používania v štátnej správe a administratíve. Na európskej úrovni túto otázku sledujú z Pozorovateľne otvoreného softvéru (Open Source Observatory). V novinkách  sa tam občas objaví aj niečo o školách.