Požiadavky na hardvér

Na Internete sa nachádzajú podrobné zoznamy hardvéru ktorý je podporovaný Linuxom. Jednou z takýchto stránok je http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/ (anglicky).

Najistejší spôsob je však pred inštaláciou si systém vyskúšať pomocou Live CD.

Minimálne požiadavky systému pre Ubuntu sú takéto:

Vydanie

RAM (minimum)

RAM (odporúčaná)

Pevný disk

9.10, 9.04

64 MB

512 MB

5 GB

8.10, 8.04, 7.10

64 MB

384 MB

4 GB

7.04, 6.10, 6.06

64 MB

256 MB

3 GB

Ak sú počítače vo vašej učebni príliš staré, je možné ich využiť ako terminálové stanice, ktoré sa pripoja na terminálový server. Počítače v úlohe staníc budú fungovať len na zobrazovanie a všetka činnosť sa bude odohrávať na serveri.

Podrobnosti nájdete v návode na inštaláciu terminálovej učebne.

Viac nájdete na stránke Systémové požiadavky Ubuntu.