Pravidlá prispievania

  • Všetky príspevky na stránke spadajú pod licenciu FDL pokiaľ v príspevku nie je uvedená iná licencia.
  • Príspevky blogu autora sú plne pod jeho správou. Môže ich upravovať i mazať.
  • Príspevky sa považujú za spoločné dielo viacerých autorov. Preto ich autori nemajú právo mazať. Ak je preukázateľné, že príspevok vytvoril jeden autor, má právo požiadať administrátorov stánky o jeho zmazanie.

 

  • Správcovia stránky si vyhradzujú právo presunúť príspevky ak nie sú vhodne zaradené (blog/prispevok). Odstrániť príspevok ak porušuje autorské práva alebo etiku. O takomto čine informujú autora príspevku.
  • Správcovia stránky si vyhradzujú právo mazať komentáre ak porušujú etiku, autorské práva alebo priamo nesúvisia s príspevkom. O tomto čine nemusia autora informovať.
  • Jazykoví korektori a správcovia stránky si vyhradzujú právo upraviť príspevok tak, aby v ňom neboli pravopisné chyby.