Predinštalačné kroky

Nastavenie BIOSu pred použitím Live CD

Poradie zavádzania

BIOS poskytuje základné funkcie potrebné na to, aby počítač fungoval. Umožňuje aj výber zariadenia, z ktorého sa bude zavádzať systém (Boot order). Okrem pevných diskov je možné vybrať aj zariadenia s vymeniteľnými diskami, ako napríklad disketovú mechaniku, mechaniku CD-ROM alebo USB disk. Ak chcete zaviesť Ubuntu LiveCD alebo USB disku, je potrebné, aby bolo príslušné zariadenie nastavené ako prvé v zozname zariadení, z ktorých sa počítač pokúsi zaviesť operačný systém.

Niektoré počítače umožňujú voľbu zavádzacieho zariadenia bez potreby nastavovať BIOS. Voľbu spustíme, najčastejšie stlačením klávesy F12 hneď po zapnutí počítača.

[Note]

Klávesy, ktoré treba stlačiť pre spustenie BIOS-u:

AMI BIOS: Delete

Award BIOS: Ctrl+Alt+Esc, alebo Delete

DTK BIOS: Esc

IBM PS/2 BIOS: Ctrl+Alt+Insert po stlačení Ctrl+Alt+Delete

Phoenix BIOS: Ctrl+Alt+Esc alebo Ctrl+Alt+S alebo F1

[Note]

Ak sa nám nepodarí nastaviť systém BIOS tak, aby naštartoval systém z CD, môžeme Ubuntu nainštalovať pomocou nástroja Wubi priamo v prostredí MS Windows alebo môžeme využiť možnosť inštalácie do virtuálneho počítača.

Ďalšie nastavenia v BIOSe

V predvolenom stave sú nasledujúce možnosti nastavené správne, no pre istotu ich môžeme skontrolovať.

CD-ROM Settings

Niektoré systémy BIOS (ako napríklad Award BIOS) umožňujú automaticky riadiť rýchlosť čítania CD. Ak pri zavádzaní dostanete chybové hlásenia, môže to byť spôsobené práve týmto nastavením.

Extended vs. Expanded Memory

Ak systém umožňuje nastavovanie veľkostí typov pamätí extended a expanded, nastavte extended pamäť na maximum a expanded pamäť na minimum.

Virus Protection

Funkcia virus-warning môže zabrániť nainštalovaniu systému na pevný disk. Rovnaký problém by to mohlo spôsobiť aj pri inštalácii MS Windows. Toto nastavenie vás ochráni iba pred jedným typom vírusov, ktorý sa dnes už takmer vôbec nevyskytuje. Vďaka spôsobu návrhu systémov GNU/Linux sa v ňom vírusy nevyskytujú, preto toto nastavenie pokojne vypnite.

Shadow RAM

Základné dosky umožňujú načítať BIOS do rýchlejšej pamäte typu RAM. V BIOS-e môžete nájsť nastavenia ako napríklad “Video BIOS Shadow”, “C800-CBFF Shadow”, atď. Tieto nastavenia všetky vypnite (Disable). Linux po zavedení jadra už nepotrebuje funkcie BIOS-u na komunikáciu s hardvérom, preto by tieto možnosti neurýchlili prácu počítača.

Memory Hole

Ak BIOS obsahuje nastavenie “15–16 MB Memory Hole”, vypnite ho.

Advanced Power Management

Ak základná doska umožňuje vylepšené riadenie spotreby energie Advanced Power Management (APM), funkciu ACPI môžete nechať zapnutú ale vypnite doze, standby, suspend, nap a sleep módy, a tiež vypnite zastavenie harddisku pri nečinnosti (HDD Power Down). Linux poskytuje oveľa lepšie možnosti na riadenie spotreby počítača ako poskytuje BIOS.

USB Legacy KB Support

Ak používate USB klávesnicu a Linux ju sám nerozpozná, bude možno potrebné zapnúť možnosť “Legacy keyboard emulation” alebo “USB keyboard support”.