Príspevky blogu

Na našej stránke si môžete viesť svoj Blog. Slúži na vyjadrenie vašich osobných skúseností s otvoreným softvérom. Môžete do neho napísať i o nejakom článku, ktorý ste zachytili v tlači alebo na inej stránke. Pri písaní blogu je potrebné dodržať podmienky prispievania.

Postup na vytvorenie príspevku do blogu:

 1. Vytvoríme obsah
  vytvoriť obsah
 2. Zvolíme Príspevok blogu
  typy príspevkov
 3. Zadáme názov príspevku
 4. Zadáme kľúčové slová, ktoré najlepšie vystihujú článok. Je vhodné vybrať niektoré z existujúcich kľúčových slov.
 5. V časti Text: pomocou WYSIWYG editora napíšeme príspevok.
 6. Na koniec príspevku môžeme priložiť súbory. Veľkosť jedného súboru i celková veľkosť odoslaných súborov jedným používateľom je limitovaná.
 7. Nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť!
 8. Po uložení sa zobrazí správa o úspešne uloženom príspevku.
  uložené príspevok blogu

Zobrazenie najnovších príspevkov blogu.

Po vytvorení príspevku sa príspevok zobrazí v bloku Najnovšie články blogov.

Najnovšie príspevky bloku

Ak chceme vidieť aj staršie príspevky, môžeme kliknúť na odkaz Ďalšie články z blogov.

Ďalšie príspevky blogu

Rovnakú stránku môžeme zobraziť aj kliknutím na ikonu Blog.

Blogy

Zobrazenie vlastných príspevkov blogu.

Ak chceme zobraziť iba vlastné príspevky, klikneme na ikonu Môj blog.

Môj blog

Stránku svojho blogu môžeme zobraziť aj zo svojho účtu.

Odkaz na blog

Zobrazenie blogu iného používateľa.

Ak chcete zobraziť príspevok iného používateľa stačí kliknúť na ikonu Blog a potom v pravom stĺpci na meno používateľa, ktorého blog chcete zobraziť.

Blogy iných používateľov

Druhá možnosť je použiť Navigáciu stránky.

Blogy na mape stránky

Na tejto stánke si kliknutím na oranžovú ikonu môžete nastaviť preberanie RSS kanála do prehliadača ako aktívne záložky alebo do poštového klienta alebo do iného RSS agregátora alebo RSS čítačky.