Najnovšie príspevky

Firestarter - Často kladené otázky

Táto časť návodu obsahuje odpovede na často kladené otázky a tiež niekoľko tipov a trikov pre Firestarter.

Otázky:

Firestarter - Práca s politikou

Politika firewallu je sada pravidiel, ktoré spolu pre každé pripojenie jednoznačne určia, či má povolené prejsť cez firewall alebo nie. Politika v programe Firestarter sa skladá z dvoch vrstiev - z predvolenej politiky a politiky, ktorú definuje používateľ.

Firestarter - Licencia

Copyright © programu Firestarter 1998-2004 vlastní Tomas Junnonen a je vydaný pod licenciou GPL.

Copyright
© návodu 2004 k programu Firestarter 1.0 vlastní Tomas Junnonen.

Firestarter - Stránka Politika

The policy page

Podrobnejšie vysvetlenie politiky systému sa nachádza v časti Práca s politikou. Táto časť obsahuje návod ako používať stránku Politika rozhrania programu Firestarter v praxi.