Najnovšie príspevky

Lokalizácia prostredia GNOME a jeho aplikácií

GNOME je grafické používateľské rozhranie, ktoré pozostáva z veľkého počtu rôznych programov a nástrojov. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú na stránke https://live.gnome.org/SlovakTranslation

Lokalizácia prostredia KDE a jeho aplikácií

Coming soon...

Lokalizácia pracovnej plochy a aplikácií

Linux nie je homogénne prostredie, jednou z jeho čŕt je, že v ňom paralelne existuje viacero systémov a programov, ktoré majú podobný účel. Je to dôsledok slobody, ktorú majú vývojári pri svojej práci. My používatelia z toho máme prospech - môžme si vybrať to, čo nám viac vyhovuje.

Internacionalizácia systému

Ako sme už v úvode spomenuli, na to, aby sme mohli písať a čítať slovenský text so všetkým, čo k tomu patrí, operačný systém musí byť internacionalizovaný (v tejto súvislosti sa mô

Linux v slovenčine

Obsah

 

Často kladené otázky

Často kladené otázky (Frequently asked questions, FAQ), sú obvykle také otázky, ktorým by sa ich autori potešili, keby im ich niekto položil. Z tejto tradície nevybočíme ani my, aspoň nie dovtedy, kým nebudeme mať skutočné otázky kladené často.