Najnovšie príspevky

SchoolTool - Vytvorenie používateľského účtu

Ak sme na škole zároveň učiteľom, nemali by sme používať účet “manager” na bežnú právu v systéme SchoolTool, ako napríklad známkovanie a evidenciu dochádzky. Je potrebné, aby sme si pre seba vytvorili nový účet v kategórii učiteľa (teacher).

SchoolTool - Export a import z tabuľkových hárkov

Prihlásime sa ako “manager”, klikneme na Spravovať, a potom klikneme na Import z XLS:

_images/xls-import.png

Nahrávací formulár objasňuje, ako ako sa s ním pracuje a obsahuje dva odkazy.

SchoolTool - Použitie iného jazyka ako je Angličtina

Podkladové platformy SchoolTool a Zope 3 boli od počiatku navrhované tak, aby plne podporovali lokalizáciu do iných jazykov.

SchoolTool - Nastavenie emailovej služby

School Tool môže posielať email cez váš školský email alebo cez iný SMTP server. Súčasťou programu SchoolTool však nie je emailový server, ale len emailový klient, ktorý funguje podobne ako programy Evolution, Outlook alebo program Mail v systéme Mac OS X.

SchoolTool - Navrhnutie rozvrhu

Vytvorenie rozvrhu je nevyhnutné, aby sme určili kedy sa budú skupiny stretávať. SchoolTool je navrhnutý tak, aby rozumel rôznorodosti rozvrhov. Nastavenie rôznorodých rozvrhov je však trochu zložité, preto ak sa tomu dá vyhnúť, odporúčame to urobiť.