Najnovšie príspevky

SchoolTool - Prehľad funkcií

Základné prípady použitia

SchoolTool je v základnom stave nastavený tak, aby vystupoval ako niečo, čo často nazývame “študentský informačný systém” alebo SIS. Systém sa zameriava na sledovanie informácií súvisiacich so študenatmi: osobné údaje, zápis známok, dochádzku, sledovanie a hlásenie intervencií.

SchoolTool

SchoolTool je slobodný administratívny softvér pre školy z celého Sveta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednoduchý na kľúč vytvorený informačný systém pre študentov, vrátane osobných údajov, klasifikačného záznamu, evidencie dochádzky, kalendára a oznamov pre základné a stredné školy.

Hlásenie chýb v Ubuntu Server Edition

Aj keď sa projekt Ubuntu snaží uvoľniť softvér s najmenším možným počtom chýb, predsa sa občas nejaká vyskytne. Tieto chyby môžeme pomôcť vývojárom opraviť nahlásením tých, ktoré v projekte nájdeme. Projekt Ubuntu na sledovanie chýb používa systém Launchpad .

Príloha

UEC

Prehľad

Tento návod hovorí o inštalácii UEC z CD disku Ubuntu 10.04 LTS Server Edition, pričom predpokladá použitie základnej topológie siete s jednoduchou obsluhou v štýle "všetko v jednom" a s jedným alebo viacerými pripojenými uzlami.

OpenLDAP Server

LDAP je skratka pre Lightweight Directory Access Protocol (protokol odľahčeného prístupu k adresárom), ktorý je zjednodušenou verziou protokolu X.500. Nastavenie adresárov v tejto časti použijeme na autentifikáciu. LDAP sa však dá použiť aj na rôzne ďalšie účely, ako napríklad zdielaný adresár (pre mailových klientov), adresár kontaktov, atď.