Najnovšie príspevky

OpenNebula

OpenNebula umožňuje dynamicky umiestňovať a premiestňovať virtuálne počítače medzi viacerými fyzickými zdrojmi. Toto umožňuje poskytovať virtuálne počítače z ktoréhokoľvek dostupného miesta.

Eucalyptus - starý návod

Prehľad

Eucalyptus je infraštruktúra na báze otvoreného softvéru implementujúca "cloud computing" na vlastné klastre (zhluk počítačov).

Vytvorenie Ubuntu Live Flash disku

Ak chcete Ubuntu nainštalovať pomocou flash disku (usb kľúča, pamäťovej karty, a pod...), musíte najskôr stiahnutý súbor s ISO obrazom inštalačného CD nakopírovať na flash zariadenie. To si vyžaduje zariadenie s dostatočnou kapacitou pre inštaláciu (2 GB alebo viac), ktoré je naformátované so súborovým systémom FAT32. Dnešné USB kľúče toto kritérium spĺňajú.

Inštalácia Ubuntu do virtuálneho počítača

Virtuálny počítač je softvér, ktorý simuluje správanie sa skutočného počítača. Umožňuje spustiť operačný systém vo vnútri iného operačného systému. Napríklad, Ubuntu v systéme Windows alebo aj naopak. Toto riešenie je možné použiť iba ak máte dostatočne výkonný počítač a dostatok pamäte.

Inštalácia Ubuntu do oddielu MS Windows

Ak sa vám nepodarilo zapnúť zavádzanie z CD ROM, máte v počítači Radix kartu alebo máte iné dôvody, kvôli ktorým nechcete inštalovať Ubuntu na samostatný diskový oddiel, môžete si Dual boot vytvoriť priamo v systéme Windows pomocou nástroja Wubi.

Ručné vytvorenie diskových oddielov Ubuntu

Pri inštalácii je možné vytvoriť diskové oddiely ručne. Táto možnosť je vhodná najmä z týchto dôvodov: