Najnovšie príspevky

Inštalácia Ubuntu na samostatné diskové oddiely

Ak ste sa rozhodli, že Ubuntu nainštalujete ako samostatný systém, alebo ako druhý operačný systém na samostatný diskový oddiel (dualboot), môžete priamo v Live prostredí spustiť inštaláciu dvojklikom na ikonu Nainštalovať.

Voľba spôsobu inštalácie Ubuntu na pevný disk

V tomto kroku je potrebné zvoliť akým spôsobom systém nainštalujeme.

Zavedenie Ubuntu Live CD

Ak sme nastavili správne poradie zariadení v systéme Bios, môžeme vložiť Live CD (USB) a reštartovať počítač.

  • Po reštarte by sa malo zobraziť menu, v ktorom si zvolíme slovenský jazyk. 

Predinštalačné kroky

Nastavenie BIOSu pred použitím Live CD

Poradie zavádzania

BIOS poskytuje základné funkcie potrebné na to, aby počítač fungoval. Umožňuje aj výber zariadenia, z ktorého sa bude zavádzať systém (Boot order). Okrem pevných diskov je možné vybrať aj zariadenia s vymeniteľnými diskami, ako napríklad disketovú mechaniku, mechaniku CD-ROM alebo USB disk.

Možnosti inštalácie systému Ubuntu

Ubuntu sa dá nainštalovať viacerými spôsobmi a je to možné urobiť z rôznych médií. Dokonca je možné spustiť systém bez toho, aby sme systém inštalovali na pevný disk.

Niektoré z možností sú tieto:

Požiadavky na hardvér

Na Internete sa nachádzajú podrobné zoznamy hardvéru ktorý je podporovaný Linuxom. Jednou z takýchto stránok je http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/ (anglicky).

Najistejší spôsob je však pred inštaláciou si systém vyskúšať pomocou Live CD.