Najnovšie príspevky

Firestarter - Požiadavky na jadro

Firestarter vyžaduje určité podsystémy jadra systému Linux boli v systéme aby mohol správne fungovať. Toto nie je problém v prípade poskytovateľov jadra, pretože jednotlivé distribúcie založené na systéme Linux tieto funkcie poskytujú. Ak si však chcete vytvoriť prispôsobené jadro, potom by vás mala táto časť zaujímať.

Firestarter - Zotrvanie firewallu

Často kladenou otázkou je: "V akom stave je firewall, keď nie je spustený program Firestarter?" Odpoveďou je, že to závisí od toho, či ste Firestarter nainštalovali z binárneho balíka ako napríklad RPM alebo Deb.

Firestarter - Pokročilé témy

Táto časť obsahuje témy určené pre skúsenejších používateľov. Obsahuje informácie o tom ako program Firestarter funguje vo vnútri.

Firestarter - Nastavenie DHCP servera

DHCP je sieťový protokol, ktorý okrem iného môže dynamicky distribuovať IP adresy a ostatné sieťové nastavenia do počítačov.

Firestarter - Nastavenie zdieľania internetového pripojenia

Firestarter umožňuje zdieľať internetové pripojenie s počítačmi v lokálnej sieti. Toto zdieľanie je vytvorené pomocou techniky, ktorá sa volá Network Address Translation alebo skrátene NAT (preklad sieťových adries). Z pohľadu vonkajšej siete sa celé zoskupenie počítačov javí ako jeden počítač s jednou adresou.