Príspevok seriálu

Po prihlásení na stránku, môžete začať písať príspevky do seriálov. Stránka ponúka dva spôsoby:


Vytvoriť príspevok seriálu pomocou ikonky Vytvoriť obsah.

1.  Vpravo hore ťukneme na ikonu Vytvoriť obsah, ako vidíte na obrázku.

 

2. Ťuknite na odkaz Príspevok seriálu, ako vidíte na obrázku.

 

3. Napíšte svoj príspevok, ako vidíte na obrázku.

  • Nadpis príspevku  je povinný!
  • Zadajte kľúčové slová (nepovinné).
  • Napíšte obsah.  Obsah rozdeľte ťuknutím na ikonu Drupal Break, ako vidíte na obrázku (ikonka v modrom krúžku).
  • Zaraďte príspevok do seriálu.
  • K príspevku môžete priložiť aj súbory (dokumenty, obrázky...).
  • Pred uložením je vhodné ťuknúť na ikonu Náhľad, aby ste videli ako sa zobrazí napísaný príspevok.
  • Tlačidlo Uložiť vytvorí príspevok.

4. Na obrázku vidíte Náhľad skrátenej verzie a náhľad plnej verzie po stlačení tlačidla Náhľad. Takéto rozdelenie nám zabezpečilo tlačidlo Drupal Break.

 

5. Na obrázku vidíte informáciu po stlačení tlačidla Uložiť. Ak objavíte chybičku, ktorú ste si nevšimli v náhľade, môžete ťuknúť na odkaz Upraviť a opraviť chyby v príspevku.

 


 

Vytvoriť príspevok seriálu z titulnej strany.


1. Prihláste sa na stránku a vyberte si na titulnej strane odkaz na rubriku, do ktorej chcete pridať svoj príspevok, ako vidíte na obrázku.

2. Postupne prechádzajte štruktúrou hlbšie, pokiaľ si nevyberiete, kde chcete zaradiť svoj príspevok.

3. Na obrázku vidíte, kde sa zaradí nový príspevok (Domov // Vzdelávacie programy // Vzdelávacie hry). Potom stačí ťuknúť na odkaz Pridať príspevok seriálu. Ako napísať príspevok je uvedené vyššie.