Redakčné systémy (CMS)

CMS - Content Managment System je systém na správu obsahu webových stránok. Často sa nazýva aj redakčný či publikačný systém. Je navrhovaný tak, aby umožňoval vkladanie obsahu pre veľký počet prispievateľov. Typickým príkladom takéhoto systému je napríklad Wikipédia, ale i táto stránka.

Pod správou obsahu sa rozumie vkladanie a úprava hypertextu (textu s odkazmi na iný text, či osah), obrázkov, zvukov, videí ale i pripájanie ďalších elektronických formátov formou príloh. Hlavnou myšlienkou CMS je môcť s týmto obsahom pracovať v práci ale i s domu prostredníctvom Internetu a zdieľať tento obsah s ostatnými spoluautormi. Systém tiež obsahujú nástroje, ktoré upozorňujú (napríklad mailom) ostatných autorov o novom, či zmenenom obsahu, čo umožňuje koordinovanie autorov.

Základné funkcie CMS

Medzi základné funkcie CMS patrí:

  • Tvorba, úprava a publikovanie dokumentov väčšinou pomocou webového rozhrania, často s použitím jednoduchého online WYSIWYG editora alebo jednoduchého systému pre formátovánie textu,
  • kategorizáciu obsahu,
  • priraďovanie používateľov do rolí (správca, autor, registrovaný návštevník, anonymný navštevník ...)
  • riadenie prístupu k jednotlivým príspevkom a dokumentov podľa rolí,
  • správa diskusií a komentárov k publikovaným článkom ale i samostatne,
  • oznamovanie nových príspevkov návštevníkom a ostatným autorom,
  • správa revizií príspevkov,
  • definovanie jednotnéhu vzhľadu pre obsah,
  • správa priložených súborov,
  • štatistika pprístupov.

Otvorené/slobodné CMS

Otvotvorených CMS je pomeren veľa. Dokonca o nich pojednáva jeden samostatný webový portál http://www.opensourcecms.com/. Na tomto portáli nájdete nielen technické parametre jednotlivých systémov ale môžete si ich aj vyskúšať.

Táto kniha si nekladie za cieľ hľadať najlepší CMS systém, ale iba zhrnúť poznatky o niektorých na slovensku najviac používaných otvorených systémoch.

Jednoznačne najdôležitejším kritériom pre výber CMS systému je jeho lokalizácia do Slovenčiny. Tu je teda zoznam systémov, ktoré sú lokalizované:

Ak sme na dajaký zabudli prosíme doplniť ako komentár.

V nasledujúcich podkapitolách si jednotlivé systémy predstavíme.