SchoolTool - Definícia predmetov

Systém SchoolTool rozlišuje dva pojmy “predmety” a “skupiny”. Predmety opisujú čo je obsahom výučby. A oddiely sú skutočné skupiny študentov, ktorí sa tento obsah učia. Napríklad “Matematika pre prvý ročník”, “Literatúra” a “Algebra II” sú predmety. “Algebra II o 9:30 v prvom polroku” alebo “Algebra II v druhom polroku 2009/2010” sú oddiely.

Tam kde učiteľ učiteľ učí všetky predmety stále tú istú skupinu detí, ako napríklad v materskej škôlke, môžeme buď všetko zadefinovať ako jeden predmet (“Škôlka”) alebo ich rozdeliť (“Škôlka - Kreslenie”, atď.). Môžeme si vybrať, čo nám lepšie vyhovuje. Veci ako “triednicka hodina”,  “konzultácie” alebo “prax”, ktoré prebiehajú počas naplánovaného času,  ale nemajú vyučovací charakter a nie sú hodnotené, sa tak isto považujú za predmety.

Skupiny sa nedajú vytvoriť bez predmentov, takže v každom type využitia systému SchoolTool, v ktorom potrebujeme študentov a učiteľov zaradiť do skupín, potrebujeme mať predmety. Veľké a komplikovanejšie školy si predmety môžu naimportovať z tabuľkových hárkov alebo  CSV súboru, aby ušetrili trochu času.

Predmety zoskupené podaľa rokov, preto sa dajú v ďalšom roku zaktualizovať bez toho, aby sme zmenili názvy alebo popis predmetov v predchádzajúcom roku.

Zadávanie predmetov prostredníctvom webovéhor rozhrania

Keď chceme vytvoriť predmety, prihlásime sa ako “manager,” klikneme na aktívny školský rok a potom na Predmety:

_images/course-index.png

Potom klikneme na tlačidlo Nový predmet a vyplníme fromulár. Názov je povinný; popis je voliteľný:

_images/add-course.png

Po kliknutí na Pridať by sme mali vidieť nový predmet:

_images/index-with-course.png

Zadávanie predmotov pomocou CSV formátu

Názvy predmetov, popisy a identifikátory sa tiež dajú naimportovať z textového súboru.

Na stránke so zoznameom predmetov vyberieme Importovať predmety. Môžeme nahrať buď textový súbor z lokálneho systémeu alebo použiť pole, do ktorého hodnoty buď skopírujeme z iného dokumentu alebo napíšeme ručne.

_images/import-courses.png

Formát, ktorý je potrebné použiť, je jednoduchý:

názov, popis (voliteľný), identifikátor (voliteľný)

Keď sme pripravený pokračovať, stlačíme Odoslať a ak import prebehosl úspečne, zobrazí sa správa “Import CSV textu prebehol úspešne”. Kliknutím na Zobraziť sa dostaneme späť do zoznamu predmetov:

_images/index-with-courses.png