SchoolTool - Export a import z tabuľkových hárkov

Prihlásime sa ako “manager”, klikneme na Spravovať, a potom klikneme na Import z XLS:

_images/xls-import.png

Nahrávací formulár objasňuje, ako ako sa s ním pracuje a obsahuje dva odkazy. Jeden na prázdny tabuľkový hárok a druhý na hárok so vzorovými údajmi. Prázdny hárok tiež obsahuje bublinové rady – ak zastanete s myšou nad nadpisom riadka alebo stĺpca, získate vysvetlenie, na čo slúži.

Importovaním vzorových údajov sa na disku vytvorí databázový súbor s veľkosťou asi 230 megabajtov a dočasný súbor s rovnakou veľkosťou. Preto, ak chceme naimportovať celý súbor naraz, potrebujeme asi pol gigabajtu voľného miesta na disku. Táto operácia si tiež vyžaduje použitie väčšieho množstva operačnej pamäte, ako SchoolTool zvyčajne využíva.

Po kliknutí na tlačidlo Odoslať ponechajte okno prehliadača otvorené, pokým sa stránka sama neobnoví. Operácia importu nie je veľmi sofistikovaná – nezobrazuje žiadnu informáciu o tom, aký je priebeh importu. Je potrebné len čakať. Importovanie všetkých zdrojových dát môže trvať okolo pätnásť minút alebo aj dlhšie.

Ak sa zdá, že počítač počas operácie zamrzol alebo sa operácia neskončí do hodiny, pravdepodobne ste vyčerpali voľnú operačnú pamäť alebo dočasný odkladací priestor. Toto by sa na väčšine dnešných systémov nemalo stať. Je však možné, že SchoolTool beží na takom systéme, ktorý nie je schopný naraz importovať všetky vzorové údaje.

Vzorové údaje vytvoria školu s 1000 študentami a dvoma rokmi s definovanými obdobiami. Používatelia majú meno zložené zo slov “student” alebo “teacher”, za ktorým nasleduje poradové číslo, napríklad “student001” alebo “teacher001“. Teacher001 až Teacher005 majú heslo rovnaké ako ich prihlasovacie meno, rovnako je to s prvými piatimi študentami.