SchoolTool - Navrhnutie rozvrhu

Vytvorenie rozvrhu je nevyhnutné, aby sme určili kedy sa budú skupiny stretávať. SchoolTool je navrhnutý tak, aby rozumel rôznorodosti rozvrhov. Nastavenie rôznorodých rozvrhov je však trochu zložité, preto ak sa tomu dá vyhnúť, odporúčame to urobiť.

Ak sa chystáme systém SchoolTool využiť na evidenciu dochádzky, potrebujeme harmonogram zvonenia. Kalendár a rezerváciu zdrojom môžeme využívať aj bez harmonogramu zvonenia, ale v tom prípade nebudeme môcť požívať niektoré školské funkcie kalendára. Ak SchoolTool budeme používať iba ako učiteľský zápisník, nepotrebujeme kalendár. Niektoré prídavné moduly systému SchoolTool (ako napríklad CanDo) tiež nepotrebujú kalendár.

Nastavenie rozvrhov cez webové rozhranie

V tejto časti si to predvedieme na jednom často využívanom príklade. Najdôležitejšou vecou pri nastavovaní je toto: Ak nám systém ponúkne na výber možnosti, z ktorých jedna má pre nás zmysel a druhá nie, tak vybrať tú prvú.

Zoberme prípad, že sa každá skupina stretáva v určitý čas v pondelok, stredu a piatok, alebo v určitý čas v utorok a štvrtok. Budeme mať tri vyučovacie hodiny v pon./str./pia. a dve hodiny v uto./štv. tak, ako na obrázku:

_images/tt-table.png

Ak chceme vytvoriť harmonogram zvonenia, prihlásime sa ako “manager”, vyberieme aktívny školský rok (medzi odkazmi nad červeným pruhom), a potom vyberieme Rozvrhy hodín:

_images/empty-timetables.png

Klikneme na tlačidlo Nový rozvrh.

Zadáme názov rozvrhu. Alebo môžeme ponechať slovo default.

_images/tt-name.png

Náš harmonogram zvonenia bude založený na dňoch v týždni. To znamená, že niektoré triedy sa budú stretávať v pondelky, stredy a piatka, a iné v utorky a štvrtky, preto vyberieme Dni v týždni.

_images/tt-cycle.png

Pretože vyučovanie v utorky a štvrtky začína v iný čas, ako pon./str./pia., na ďalšej strane vyberieme Rôzne časy:

_images/tt-begin.png

Teraz zadám začiatok a koniec každej hodiny do jednotlivých dní. Tento formulár vyžaduje presný zápis v 24 hodinovom formáte tak, ako je vidno na obrázku:

_images/tt-times.png

Na našej škole neplatí, že vyučovacie hodiny Majú označenia (napríklad “A,” B,” atď.), ale sú jednoducho Rozlišované podľa času (napr. hodina o 9:00):

_images/tt-names.png

Funkcionalita triednickej hodiny zatiaľ nie je implementovaná SchoolTool preto na túto otázku stačí odpovedať Nie:

_images/tt-homeroom.png

Ak všetko fungovalo tak ako malo, mali by sme videť toto:

_images/tt-success.png

Keď teraz klikneme na odkaz default (čo je meno, ktoré sme na začiatku dali rozvrhu) mali by sme uvidiet jeho časový harmonogram:

_images/tt-table.png