SchoolTool - Použitie iného jazyka ako je Angličtina

Podkladové platformy SchoolTool a Zope 3 boli od počiatku navrhované tak, aby plne podporovali lokalizáciu do iných jazykov.

Voľba jazyka pre SchoolTool

Predvolené SchoolTool bude v takom jazyku, aký máme v prehliadači nastavený ako predvolený. Napríklad vo Firefoxe jazyk môžeme zmeniť prostredníctvom ponuky Upraviť > Možnosti > Obsah (v systéme Windows je to Nástroje > Možnosti > Obsah).

Taktiež môžete nastaviť aby program SchoolTool bol vždy v požadovanom jazyku.

Pomocou obľúbeného editora upravíme súbor main.conf.

$ sudo gedit /etc/schooltool/schooltool-2009/main.conf

A doplníte riadok "lang LANG_CODE" na koniec, kde LANG_CODE je vyžadovaný jazyk. Tu je pár príkladov:

lang sk
lang cz
lang ru

Prekladanie SchoolTool

Do prekladania programu sa môžeme zapojiť aj my. Preklad sa realizuje na stránkach systému Launchpad. Súbory určené na preklad sú rozdelené na "jadro" SchoolTool a rôzne komponenty ako napríklad žiacka knížka, všetky sú však prístupné na stránke "SchooTool Project". Tieto súbory môžeme prekladať priamo v systéme Launchpad alebo si ich môžeme stiahnuť do počítača preložiť pomocou iného nástroja a nahrať do systému Launchpad späť.

Preklad nahraný do systému Launchpad bude súčasťou nasledujúcej aktualizácie systému SchoolTool.

Ak chceme preklad nainštalovať ihneď, bez čakania na ďalšiu aktualizáciu, tak:

  • Prejdeme na stránku s prekladom, napríklad slovenský preklad nájdeme na stránke: https://translations.launchpad.net/schooltool/development/+pots/schooltool/sk/+export

  • Vyberieme si .MO súbor a stiaheme ho.

  • Súbor bude mať názov sk_LC_MESSAGES_schooltool.mo.

  • Prejdeme do priečinka kam sme preklad stiahli a presunieme preklad na správne miesto

    mv schooltool.mo
    sudo mv /usr/lib/python2.5/site-packages/schooltool/locales/sk/LC_MESSAGES/schooltool.mo
  • Reštartujeme SchoolTool a mali by sme vidieť nový preklad

Samozrejme, pre iné jazyky ako slovenský, je potrebné v predchádzajúcich príkazoch "sk" zmeniť za náležitý kód jazyka.