SchoolTool - Prechod z schooltool-2008 na schooltool-2009

Každý rok sa snažíme vytvoriť novú sériu balíčkov pre SchoolTool, aby zostal jasný prechod medzi hlavými vydaniami. Školy nechcú a nemali by chcieť inštalovať novú verziu počas školského roka.

Preto máme vydania označené schooltool-2008 a schooltool-2009. V apríli 2009 boli obe vydania totožné, preto môžeme bez problémov prejsť na novšiu verziu schooltool-2009 vykonaním nasledujúcich krokov:

$ sudo apt-get remove schooltool-2008
$ sudo cp /var/lib/schooltool/schooltool-2008-Data.fs /var/lib/schooltool/schooltool-2009-Data.fs
$ sudo apt-get install schooltool-2009

Druhý krok je zkopírovanie databázy na nové miesto. Ak toto nespravíme, tak schooltool-2009 začne s prázdnou databázou. To môže spôsobiť paniku. Toto opatrenie sme zaviedli, aby chyba v procese prechodu na novú verziu nemohla nemohla zničiť existujúcu databázu.

Upozorňujeme tiež, že po prechode na novú verziu systému Ubuntu je potrebné v zdrojoch softvéru zmeniť adresu úložiska SchoolTool PPA systému Launchpad tak, aby zodpovedala novej verzii Ubuntu.