SchoolTool

SchoolTool je slobodný administratívny softvér pre školy z celého Sveta. Cieľom tohto projektu je vytvoriť jednoduchý na kľúč vytvorený informačný systém pre študentov, vrátane osobných údajov, klasifikačného záznamu, evidencie dochádzky, kalendára a oznamov pre základné a stredné školy. Ďalším cieľom je však i poskytnutie nástrojov na vytváranie prispôsobených aplikácií a konfigurácií pre jednotlivé školy alebo štáty.

SchoolTool je založený výhradne na softvéri s otvoreným zdrojovým kódom a je napísaný v jazyku Python pomocou platformy Zope 3.

SchoolTool je vydaný pod licenciou GNU General Public License, Version 2. Informatívny preklad licencie sa nachádza na stránke http://docs.moodle.org/sk/Licencia.

Tento dokument je hlavným zdrojom používateľskej a vývojárskej dokumentácie k projektu SchoolTool.

Viac informácií sa dozviete v anglickom jazyku na týchto stránkach:

Obsah