Slobodny a otvoreny softver ako alternativa vo vyucovani - medzinarodna konferencia Didinfo 2007

V dnoch 29.3 a 30.3 prebehla medzinarodna konferencia zamerana na didaktiku informatiky, ktorej som sa zucastil aj ja s clankom uvedeneho v predmete tohto blogu. Do prilohy prikladam: 1. dlhu verziu clanku 2. prezentaciu, ktoru som pouzil pri vystupe 3. zdrojovy kod prezentacie v Latex-Beamer. Audio vystup sa mi nedal prilozit (asi kvoli velkosti), je dostupny na nasledujucej linke: http://sprite.edi.fmph.uniba.sk/~havran/audio/