Slovenčina pre KDE

KDE logoUvedený postup bol testovaný s distribúciou Kubuntu 6.10 (jeseň 2006). Mal by byť použiteľný pre všetky novšie distribúcie, ktoré už majú štandardne podporu [url=/node/101]kódovania utf-8[/url]. V prípade starších distribúcií je potrebné voliť kódovanie ISO-8859-2 manuálne, čo nie je celkom triviálne. Odporúčame preto prechod na niektorú z novších. Oplatí sa. [h1]Základné nastavenie klávesnice[/h1] Postup uvádzame pre anglickú lokalizáciu desktopu. Niekto by to mohol prepísať aj pre poslovenčený desktop - nájde sa? Postupne treba vybrať [b]K[/b] (menu) -> [b]System Settings[/b] -> [b]Regional & Languages[/b] -> [b]Keyboard layouts[/b] Otvorí sa okno [i]Keyboard Layouts[/i], v ktorom treba zvoliť [list=1] [*] [b]Enable Keyboard Layouts[/b] [*] V ľavom paneli [b]Available layouts[/b] vybrať [b]Slovakia[/b] [*] Kliknutím na [b]add>>[/b] preniesť do pravého panelu [*] Vpravo dolu kliknúť na [b]Apply[/b] [/list] Tým je slovenská (alebo hocijaká) iná klávesnica povolená. Na spodnom paneli vpravo sa objaví ikonka so zástavkou, kliknutím na ňu prepneme klávesnicu na požadovanú. Obdobne môžme klávesnice prepínať klávesovou skratkou [b]CTRL-ALT-K[/b]. Ovládací panel rozloženia kláves [i]Keyboard layout[/i] otvoríme aj kliknutím pravým tlačítkom myši na zástavku a voľbou [b]Configure[/b] [h1]Ďalšie možnosti nastavenia klávesnice[/h1][list] [*]Základné rozloženie kláves je QWERTZ. Voľba QWERTY je prístupná cez [b]Layout variant[/b]. [*]Rýchle prepínanie slovenského a štandardného (latin) rozloženia kláves pomocou špeciálnej klávesovej skratky. [list=1] [*] V okne [i]Keyboard layout[/i] zvolíme [b]Include latin layout[/b] [*] Zvolíme záložku [b]Xkb Opbtions[/b] a vyberieme si jednu z možností v menu [b]Group Shift-Lock Behavior[/b]. Populárne je prepínanie súčasným stlačením oboch Shift kláves. Volíme teda [b]Both shift keys together change group[/b] [/list] [*]Rozloženie klávesnice nemusí byť jednotné pre všetku okná. Napríklad, slovenskú môžme mať pre OpenOffice, pre ostatné to môžeme mať štandardné rozloženie. Túto voľbu robíme v záložke [b]Switching layouts[/b]/[b]Switching Policy[/b]. Výhodné je voliť [b]Application[/b], lebo v tom prípade sa použije rovnaké nastavenie pre všetky okná daného programu - aj pre tie, ktoré boli otvorené po prepnutí klávesnice. [*]Ďalšie voľby: treba preskúmať [/list] [h1]Používateľské rozhranie v slovenčine[/h1] chystáme...