Slovenčina pre ostatné grafické prostredia

[h1]Nastavenie klávesnice[/h1] Aj u sa môžeme s dôverou obrátiť na [url=http://people.tuke.sk//peter.mann/ubuntu/klavesnica.html#xorg]návod Petra Manna[/url]. V uvedenom prípade sa klávesnice prepínajú súčasným stlačením kláves [b]Alt[/b] a [b]Shift[/b]. Ďalšie možnosti sú uvedené napr. na http://gentoo-wiki.com/HOWTO_X11_Keyboard