SOŠ Majstra Pavla v Levoči

1. O škole

Názov: Stredná odborná škola Majstra Pavla v Levoči.

Zameranie: Pripravujú sa u nás žiaci na výkon povolaní - automechanici, cukrári, pekári a potravinári, strojári. Máme učebné aj nadstavbové maturitné odbory.

Web: www.souplevoca.sk

2. Počítače

 • 6 ks staré Compaq - 1 GHz, 20 GB HDD, 512 MB RAM
 • 5 ks staré IBM - 2,4 GHz, 40 GB HDD, 768 MB RAM
 • 5 ks staré Samsung - 3 GHz, 40 GB HDD, 512 MB RAM
 • 4 ks nové PC - 2 jadrové Intel na 3 GHz, 4 GB RAM, dobrá grafika (zatiaľ Windows, plánuje sa BSD)

Staré počítače boli rozšírené na 512 MB RAM, na niektoré boli dokúpené harddisky. To postačuje na hladkú prácu desktopového Linuxu, alebo na spúšťanie Windows vo virtuálnom počítači. Týmto je Windows aj chránený pred vírusmi.

3. Programové vybavenie

 • Operačné systémy
  • Linux Mandriva 2008.1 KDE extra - v češtine
  • Windows XP vo virtuálnom počítači VirtualBox OSE
 • Aplikácie v Linuxe
  • Kancelársky balík: OpenOffice.org, opengallery, K3B
  • Internet: MozilaFirefox
  • Grafika - KolourPaint, Inkscape, GIMP, DIA
 • Aplikácie vo Windows
  • jednoduché účtovníctvo: Alfa od firmy Kross
  • SolidEdge - 3D strojárenský CAD
 • Webové aplikácie - na webhostingu
  • web www.souplevoca.sk je založený na open-source redakčnom systéme Drupal
  • mail - s webmailom Squirrel, alebo Horde
  • fotoalbum fotky.souplevoca.sk - založený na open-source fotoalbume DAlbum

4. Predmety

 • Informatika
 • Účtovníctvo
 • Strojárstvo - plánuje sa už druhý rok, no uvidímä :)

5. Budúcnosť, plány

 • Linuxová učebňa zatiaľ nebola zrušená, nový správca ponechal Linux nakoľko je všetko funkčné (po 2 rokoch) a je neekonomické preinštalovať to.
 • v pláne je nainštalovanie terminálového servera
 • v pláne je nainštalovanie servera pre dynamické prideľovanie rýchlosti (ako u mikrovlnkových operátorov), čím by sa vyriešilo preťažovanie DSL linky nespratníkmi (video, torrenty) a 30 - 50 pripájaných PC. Bez nutnosti akéhokoľvek prihlasovania a nastavovania.