SOU Elektrotechnické, Poprad-Matejovce

Škola

Stredná odborná škola elektrotechnická, Poprad-Matejovce, www.sosematej.sk

Vybavenie mojej učebne

 • 15 tenkých klientov
 • 1 server
 • Interaktívna tabuľa SmartBoart 

Vybavenie druhe učebne IT

 • 15 + 1 kus PC

Vybavenie učebne strojopisu

 • 14 + 1 kus PC

Predmety

V učebni sú vyučované predmety:

 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Výpočtová technika
 • Číslicová technika
 • Elektronika

Programové vybavenie

Z otvoreného programového vybavenia je v súčasnej dobe využívané:

 • FreePascal a čiastočne Lazarus, pre výučbu programovacieho jazyka Object Pascal
 • FireFox,
 • LibreOffice,
 • iTalc, pre sledovanie činnosti študentov
 • a vlastne kompletná výuka v mojej učebni na distribúcii Debian GNU/Linux,
 • webová stránka školy je postavená na redakčnom systéme Joomla!