Terminálová učebňa

V dnešnej dobe sa mnohí stretávajú s úlohami spojenými so znižovaním nákladov, ktoré však často robia bez zmeny pohľadu na spôsob implementácie výpočtovej techniky. Touto zmenou môže byť práve využívanie technológie tenkých klientov a distribúcie operačných systémov. Sám túto technológiu v praxi využívam a tak sa tu chcem jednak podeliť so svojimi skúsenosťami, ale zároveň aj poskytnúť stručnú príručku na zavedenie a používanie tohoto systému.

Linux Terminal Server Project (LTSP), je technológia, ktorá sa snaží riešiť nedostatky súčasného nasadenia informačných technológií, ktorými sú najmä:

  • zvyšujúce sa nároky na hardvérový výkon;
  • vysoké a opakovane vynakladané náklady na získanie hardvéru;
  • zložitá implementácia, konfigurácia a údržba softvéru;
  • neefektívne zdieľanie výpočtových kapacít;
  • nedostatočná sieťová bezpečnosť;
  • vysoká spotreba energie;
  • hlučnosť;
  • a tak ďalej...

Nasledujúci text predpokladá, že čitateľ má základné vedomosti o používaní a správe linuxového servera, pozná použité sieťové technológie a dokáže si nastaviť bootovanie po sieti a podobne.

Článok (seriál) je prevzatý zo Sprievodcu dedinčana svetom IT, a je zverejnený pod licenciou Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License (CC-by-sa). Inými slovami, tu zverejnené informácie môžete rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora a použitia rovnakej licencie, a to aj na komerčné účely.