Učebňa na SOU pre nepočujúcich v Kremnici

Škola

SOUI pre sluchovo postihnutú mládež v Kremnici www.gymspmkr.edu.sk

Vybavenie učebne 1

4 kusy počítačov Evo D300v C/1.2 GHz 128 MB ram (Infovek) + 128 MB sme doplnili
4 kusy počítačov IBM 2.4 GHz 256 MB ram
(Infovek) + 256 MB sme doplnili
1 kusy počítačov IBM 2.4 GHz 256 MB ram (Infovek) + ideme doplniť 2GB
2 kusy Skladaných počítačov Intel PIV 512 MB ram (kúpili sme miesto dvoch PC čo nám ukradli)

Na staniciach beží Window XP (o legálnosti pomlčím) - túto učebňu sa chystáme v blízkej dobe preinštalovať na niektorú linuxovú distribúciu.

Vybavenie učebne 2

8 ks HP ??? Intel P3 455 MHz 128 MB Ram
1 kus počítačov Evo D300v C/1.2 GHz 128 MB ram (Infovek)

Na staniciach beží Windows XP s darovanými licenciami. V učebni sa učia konštrukcie strihov na sieťovej verzii Autocadu.

Infokiosky

Žiaci majú k dispozícii tiež 3 počítače Intel PIII 600Mhz 128 MB Ram, ktoré sú umiestnené na chodbe zamknuté v skrinkách. Na týchto počítačoch je nainštalované Edubuntu 6.10. Žiaci tieto stanice využívanú prevažne na surfovanie po internete a chatovanie cez aMSN a Pidgin a Skype. Občas si zahrajú dajakú logickú hru, ktorá je súčasťou Edubuntu.

Predmety

V učebňa 2 nie je zaujímavá z pohľadu otvoreného softvéru, pretože sa tam poižíva iba Autocad.

Učebňa 1 však slúži na výuku informatiky a prírodovedných predmetov. Žiaci Gymnázia a Technických informačných služieb sa učia pracovať s OpenOffice.org. Vytvárajú stránky pomocou Kompozeru(NVU) a editora jEdit. Samozrejmosťou je využívanie FreePascalu pri vyučovaní programovania a vyučovanie používania Firefoxu, ThunderBirdu a Pidgina pri výuke internetu. Žiačky odboru modelovanie a navrh odevov upravujú svoje grafické návrhy a fotografie pomocou programu Gimp a teraz sa snažíme do vyučovania zaviesť i vektorový grafický editor Inkscape. Chystáme sa zaviesť i vyučovanie otvoreného Cad systému prežiakov nadstavbového odboru stolár - čakáme na posilnenie dotácie hodín informatiky.