Vytváranie formulára v programe Base

Databáza slúži na uchovávanie dát. Ale ako tie dáta do tej databázy dostaneme? Na tento účel slúžia formuláre. V databázovej terminológii sa pod pojmom formulár chápe rozhranie na vkladanie a úpravu dát.

Jednoduchý formulár obsahuje polia z tabuľky. Komplexnejšie formuláre môžu obsahovať oveľa viac. Môžu obsahovať dodatočný text, grafiku, výberové zoznamy a mnohé ďalšie prvky.