Vytvorenie tabuľky v dizajnérskom móde

Dizajnérsky mód je pokročilejší spôsob ako vytvárať tabuľky. Umožňuje priame vkladanie informácií o poliach do tabuľky. Túto metódu použijeme na vytvorenie tabuliek v databáze o výdavkoch na autá. Ak sú typ a formátovanie poľa odlišné v dizajnérskom móde, koncepty sú rovnaké ako v sprievodcovi.
Prvá tabuľka, ktorú vytvoríme bude Palivo. Bude obsahovať polia IDPaliva, Dátum, CenaPaliva, MnožstvoPaliva, ÚdajZKilometrovníka, SpôsobPlatby. V poli CenaPaliva bude uložená cena ako číslo s dvoma desatinnými číslami. Polia MnožstvoPaliva a ÚdajZKilometrovníka používa číslo s dvoma desatinnými miestami alebo s jedným. Pole SpôsobPlatby bude mať textový formát.

 1. Kliknite na Vytvoriť tabuľku v dizajnérskom móde.
 2. V okne pre úpravu tabuľky vykonajte tieto kroky
  1. Ako Meno poľa zadajte IDPaliva,
  2. ako Typ poľa vyberte Celé číslo [INTEGER].
  3. Zmeňte Vlastnosti poľa v dolnej časti.
   • Zmeňte Automatickú hodnotu na Áno
   • Base Automatická hodnota
  4. Nastavte IDPaliva ako Primárny kľúč
   • Kliknite pravým tlačítkom myši na zelený trojuholník vedľa IDPaliva.
   • Base primarny kľúč
   • Z kontextovej ponuky vyberte Primárny kľúč. Týmto sa vedľa IDPaliva miesto zeleného trojuholníka zjaví obrázok kľúčika.
 3. Pri zadávaní ostatných polí postupujte nasledovne:
  1. Zadajte meno ďalšieho poľa
  2. Vyberte Typ poľa pre každé pole
   • Pre Dátum vyberte Dátum [DATE]
   • Pre SpôsobPlatby vyberte Text [VARCHAR]
   • Pre všetky ostatné typy Číslo [NUMERIC]
  3. Nastavte Vlastnosti polí
   1. Pri poliach CenaPaliva, MnožstvoPaliva, ÚdajZKilometrovníka je potrebné zmeniť Vlastnosti
   2. Pri poli MnožstvoPaliva zmeňte počet desatinných miest na 2.
   3. Pri poli ÚdajZKilometrovníka nastavte dĺžku na 10 a desatinné miesta nastavte na 2.
   4. Pri poli CenaPaliva nastavte dĺžku na 5 a desatinné miesta na 2. Kliknite na tlačítko Príklad formátu. Otvorí sa okno Formát poľa, v ktorom vyberte Mena a ktorékoľvek číslo s dvoma desatinnými miestami.
   Base príklad formátu
 4. Tento postup zopakujte pre každé pole tabuľky. Ak chcete nastaviť rozšírené možnosti formátovania, kliknite na tlačítko Príklad Formátu.
 5. Ako Popis môžete nastaviť čokoľvek
 6. Ak chcete uložiť a zavrieť tabuľku vyberte Súbor > Zatvoriť a zadajte meno tabuľky: Palivo.

Rovnakým spôsobom urobte aj tabuľku s prestojmi.

Base Tabuľka Prestoje