Vzdelávacie programy

Linux obsahuje kvalitné vedecké programy vhodné na vyučovanie.