Wine

Prehľad programov, ktoré sme otestovali, že ich je možné prevádzkovať pod Wine. Jednotlivé strany obsahujú buď lakonickú poznámku, že program funguje, ak stačí jednoducho nainštalovať, prípadne celý postup inštalácie, ak sú potrebné dodatočné nastavenia. Tu hľadajte viac informácií o Wine.

Upozornenie

Programy spomínané v tejto knihe môžu podliehať (a často aj podliehajú) proprietárnym licenciám. Návody sú určené na to, aby ste dostali informáciu, že programy so zakúpenou licenciou môžete používať aj v prostredí OS Linux.

Winetricks

S Wine úzko súvisí aj skript winetricks, jedná sa o rýchly a nečistý skript, pre stiahnutie a nainštalovanie rôznych redistribuovateľných behových knižníc, ktoré sú niekedy potrebné pre spustenie programov pod Wine. Niektoré z nasledujúcich balíčkov nemusia pracovať v starých verziách Wine, preto autori vždy odporúčajú použť poslednú verziu Wine.

Získanie

Skript samotný je udržiavaný a hosťovaný DanKegelom na www.kegel.com/wine/winetricks. Pre uloženie aktuánej kópie kliknite na odkaz pravým tlačítkom a použite voľbu "Uložiť ako ...", alebo použite príkazový riadok:

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

Niektoré winetricks-ové "balíčky" vyžadujú nástroj cabextract, ktorý slúži na rozbalenie súborov Microsoft cabinet, zvaných aj .CAB. Nainštalujte si ho prostredníctvom Vášho balíčkovacieho systému, alebo priamo stiahnite z www.cabextract.org.uk.

Použitie

Po stiahnutí ho môžete spustiť jednoduchým zadaním sh winetricks v konzole. Ak ho spustíte bez parametrov, skript zobrazí GUI so zoznamom dostupných balíčkov. Ak viete meno balíčka (balíčkov), ktoré potrebujete nainštalovať, stačí jeho (ich) mená pridať za meno skriptu a ihneď začne ich inštalačný proces. Napríklad:

sh winetricks corefonts vcrun6

nainštaluje balíčky corefonts a vcrun6.

Zoznam  všetkých dostupných volieb získate použitím voľby --help:

sh winetricks --help

Viac informácii o tom ako inštalovať podporné programy a jednoducho inštalovať programy pod Wine nájdete v článku: Ako na aplikácie pre Windows v Linuxe