Základná škola s materskou školou Chlebnice

V učebniach ZŠ Chlebnice sa využíva terminálová sieť, ktorá umožňuje efektívne využiť staršie počítače a znižuje nároky na administrátorskú prácu. Viac o IKT na škole.