Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou

Základnej škole Dlhá nad Oravou sa Linux využíva na výučbu na 1. a 2. stupni, a to už od prvého ročníka. Viac o terminálovej učebni a o učení v nej sa možno dozvedieť na stránke školy  o informatickej výchove, prípadne v konferenčných príspevkoch