Zariadenia vyžadujúce firmvér

Okrem toho, že zariadenia potrebujú ovládač, niektoré vyžadujú aj tzv. firmvér alebo mikrokód, ktorý je potrebné nahrať do zariadenia aby bolo funkčné. Toto je veľmi častý prípad pri sieťových kartách (najme pri bezdrôtových adaptéroch), ale tiež niektoré USB zariadenia a tiež niektoré radiče diskov potrebujú firmvér.

Vo väčšine prípadov firmvér podľa kritérií projektu Debian GNU/Linux nie je slobodný, a preto nemôže byť začlenený do hlavnej distribúcie alebo inštalačného systému. Ak je ovládač zariadenia začlenený v distribúcii a ak Debian GNU/Linux legálne môže distribuovať firmvér, je často dostupný ako samostatný balík v non-free časti archívu.

To však neznamená, že takýto hardvér sa nedá použiť počas inštalácie. Počnúc od Debian GNU/Linux 5.0, debian-installer podporuje načítanie firmvéru alebo balíkov obsahujúcich firmvér z vymeniteľného média, ako napríklad disketa alebo USB kľúč. Viac informácií o tom ako nahrať firmvér počas inštalácie sa nachádza v časti the section called “Loading Missing Firmware”.